.....................................

     PHILLIPS -          

                   GUNN

      AIR & POWER TOOLS

       AND CONNECTIONS

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  AIR DRILL         REVERSIBLE                   
             BY ATD                
AIR1/2DR-HD   UP785H     1/2 HVY DTY AIR DRILL                       
AIR1/2DR-R   UP789HR     1/2 AIR DRILL                         
AIR3/8DR-HD   U785      3/8 HVY DTY AIR DRILL                       
AIR3/8DR-R   UP788R     3/8 AIR DRILL                         
 
 
                
                                   
AIRCUTTER    UP835      AIR NIBBLER 
                         
 
 
               
              BY ATD                 
AIRDIEGR    UP871      AIR DIE GRINDER 3/8 CHUCK                     
AIRDIEGR-HD   UP860      HVY DTY DIE GRNDR 1/4ARBR                     
  
 
               
             BY ATD        
AIRDIEGR-HD90  UP875      HVY DTY 90'DIE GRNDR 1/4A                     
 
 
 
 
               
               
AIRGRINDER   UP854      AIR GRINDER 4" CAPACITY                      
 
 
                 
 
 
 
                BY ATD                 
AIRHAMMER    UP711      AIR HAMMER & RIVET SET                      
 
 
 
 
 
 
                  
                BY ATD           
AIRHAMMER-HD  UP715      HVY DUTY HAMMER & RIV SET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                BY RIVET KING
AIRRIVGUN6           3/16 AIR RIVET GUN 39054 
AIRRIVGUN6IL          1/4 IN LINE RIV GUN 39070 
AIRRIVGUN6V           3/16 AIR RIVET GUN 39055
AIRRIVGUN8           1/4 AIR RIVET GUN 39058 
AIRRIVGUN8V           1/4 AIR RIVET GUN 39062 
AIRRIVGUN8VP          1/4 PREM AIR RIV GUN 39064                     
 
 
               
 
 
AIRLKBOLT            1/4 AIR LOCK BOLT GUN 
 
AIRMONBOLT8           1/4 AIR MONO BOLT GUN 
 
 
 
 
 
 
 
                             
AIRSAW     UP881      AIR SAW                              
 
 
 
 
 
               
                              
AIRSHEAR    UP785S     AIR SHEAR HVY DUTY UP785S                     
 
 
 
 
 
                
              BY RHINO    
AIRTANK-10   RHO-9890    PORTABLE AIR TANK 10-GAL                     
AIRTANK-05   RHO-9895    PORTABLE AIR TANK 5-GAL